Setkání v kruhu upřímnosti

 

Přijďte si vyzkoušet, jaký vliv může mít na náš každodenní život pravidelné sdílení v atmosféře otevřenosti, naslouchání a vzájemné podpory. Kruh upřímnosti je místo, kde se každý z nás může ohlédnout za uplynulými týdny, má zde prostor bilancovat, sdílet svoje smutky a radosti, získat zpětnou vazbu, dostat podporu a zjistit, že na to není sám.

Večer je rozdělen do dvou částí. První bude více formální, terapeuticky vedená. Ta další pak volná, umožňující si ještě více povídat a rozvíjet nová přátelství. Připraveno bude malé občerstvení. Společně budeme vytvářet prostředí vzájemné pomoci a růstu. Společnost, ve které si můžete odpočinout a načerpat nové síly.

Setkání se budou konat vždy dvakrát do měsíce (termíny až do léta najdete pod textem). Jestli budete chodit pravidelně nebo jednou za čas, je zcela na vás.

Liché čtvrtky : 18:00 - 21:00
Adresa: Široká 14, Praha 1 (centrum Šestý smysl)
Cena: 250 Kč
Lektor: Sebastian James

Přihlášky přes email: sebastianjames@seznam.cz  či tel. 602 333 801

Více informací: www.radikalniuprimnost.cz

 

SEBASTIAN JAMES sebastian

Jsem vystudovaný psycholog. Akademická psychologie mně však nikdy příliš neimponovala a formálnímu vzdělání celkově nepřikládám velkou váhu. Rovněž jsem akreditovaný psychoterapeut. Absolvoval jsem čtyřletý výcvik ve skupinové psychoterapii včetně supervize a tři roky výcviku v rodinné terapii. Mou práci výrazně ovlivnil Brad Blanton – americký psychoterapeut a autor knihy Radikální upřímnost,  u kterého jsem se osobně učil tři roky a jehož knihu jsem v roce 2016 přeložil do češtiny.

V životě, stejně jako ve svém povolání, považuji za nejdůležitější upřímnost, umět si hrát a ochotu si vzájemně pomáhat, a proto jsem na těchto principech založil své workshopy. Jako obrovské zdroje dále vidím schopnost nahlas přiznat svá vlastní zranění a mít kvalitní přátele. Nezajímají mě rychlé povrchní změny, ale udržitelná životní spokojenost.

Mezi to nejlepší, co umím jako profesionál nabídnout, patří intenzivní několikadenní workshopy Radikální upřímnosti. Každých čtrnáct dní také pořádám večerní mužsko-ženské skupiny upřímného sdílení. Dále se věnuji individuálním konzultacím a párové i rodinné terapii.